Medzinárodná kozmetologická konferencia

International Conference of Cosmetology

Hotel Barónka, Bratislava

1. -  3. október 2008

 

Odborný program

Scientific Program

 

Galavečer

Gala Dinner

Prezentácie

Presentations

Turistická prehliadka - Červený Kameň

Guided Sightseeing Tour - Červený Kameň

Spä - Back