Medzinárodná kozmetologická konferencia

International Conference of Cosmetology

Hotel Barónka, Bratislava

4. - 6. október 2006

 

Odborný program  1. deň

Scientific Program  1-st day

 

viac  fotografií  tu 

Odborný program  2. deň

Scientific Program  2-nd day

viac  fotografií  tu 

Sprievodný program

Accessory Program

viac  fotografií  tu 

Spä - Back